Znojmo

Znojmo se nachází na levém břehu řeky Dyje, 55 km jihozápadně od Brna. Je druhým největším městem Jihomoravského kraje a historickým centrem jihozápadní Moravy. Má 36 000 obyvatel a patří mezi nejstarší města v České republice – jeho historie začala již za dob Sámovy říše (5. století). Roku 1226 bylo Znojmo Přemyslem Otakarem I. povýšeno na město. Dnes je Znojmo díky velkému množství historických objektů městskou památkovou rezervací. Mezi nejvýznamnější objekty řadíme hrad s rotundou Sv. Kateřiny. Dále pak radniční věž z 15. století která patří mezi dominanty města. Významné sou i znojemské katakomby, které patří k unikátním stavbám. Labyrint chodeb se táhne pod celým městem do délky 30 kilometrů. Ve Znojmě se také nachází velké množství církevních staveb. Mezi hlavní dominanty patří kostel Sv. Mikuláše a kostel Sv. Michala.

Největší událostí ve městě je od roku 1966 každoročně Znojemské Historické Vinobraní. Bohatý program Znojemského historického vinobraní přiláká každý rok v září desetitisíce návštěvníků z celé republiky. Turisté i místní jsou přitahováni nejen celou řadou doprovodných akcí v podobě divadelních vystoupení a koncertů známých osobností, ale především tradiční historickou částí vinobraní. Ta nabízí rytířské turnaje, historickou tržnici s ukázkami řemesel i vojenské ležení, její dominantou však nadále zůstává slavnostní průvod městem.