Zámek Vranov nad Dyjí

Vranovský zámek je poprvé zmíněný jako zeměpanská pohraniční pevnost v Kosmově kronice, již kolem roku 1100. Nejstarší dnes dochované části objektu jsou dvě hranolové věže a část hradeb pocházející až ze 13. a 14. století. Po ničivém požáru v roce 1665 na stejném místě  nechal rod Althannu postavit barokní sídlo podle projektu vynikajícího císařského architekta  Jana Bemarda Fischera z Erlachu. Stavba trvala sto let.

Počátkem 2.světové války se zámek stal majetkem německého barona Gebharda von der Wense-Mörse. Po válce byl znárodněn a jako národní kulturní památku jej spravuje Státní památková péče v Brně. V minulosti Vranovský zámek hostil četné umělce, například polského romanopisce Henryka Sienkiewicze, rakouského básníka Jakuba Julia Davida a další. Zámek navštěvují i filmaři, ti čeští tu natočili pohádku režiséra Zdeňka Zelenky Nesmrtelná teta nebo romantický film Andělská tvář, americká produkce zde natočila sekvence filmu XXX s Vinem Dieslem v hlavní roli.

Dnešní návštěvnická instalace této významné národní kulturní památky nabízí prohlídku původních barokních interiérů, sály předků, kaplnky a dále více jak dvaceti místností naznačujících kulturu vranovského bydlení z konce 18. a z celého 19. století. Zvláštní důraz je v nich kladen na produkci známé vranovské továrny na kameninu, která umělecky i technologicky ovlivňovala výrobu kameniny v českých krajinách i za jejich hranicemi.  

www.zamek-vranov.cz