Hrad Kaja

Zřícenina hradu Kaja (česky Chýje) leží severně od osady Merkersdorf, jež je nyní součástí malého hraničního města Hardegg na rakouské straně Národního parku Podyjí. Zřícenina hradu  se tyčí vedle rakousko-české hraniční řeky Dyje v oblasti tzv. Waldviertelu (česky: Lesní čtvrti). Hrad stojí na skalnatém ostrohu při pravém břehu Dyje, do níž z Rakouska přitéká potok Kajabach. Návštěvu lze vhodně skloubit s prohlídkou blízkého českého hradu Nový Hrádek u Lukova, který je vzdušnou čarou vzdálen pouhé 2 km, po turistické cestě pak 17 km.