Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí je součástí okresu Znojmo a  Jihomoravského kraje.Je také centrálním střediskem celého Vranovska a jednou ze vstupních bran do Národního parku Podyjí. Nachází se na břehu řeky Dyje v těsné blízkosti rakouských hranic. Dominantou Vranova a celého Vranovska je záme k vybudovaný na skalním ostrohu nad řekou o kterém najdeme zmínku již v roce 1100. Je to jeden z nejnavštěvovanějších zámků v České republice. Během turistické sezony se zde konají  koncerty, výstavy, divadelní představení a jiné kulturní akce.

Turisté se začali o rekreaci ve Vranově nad Dyjí zajímat již v období po 1.světové válce. Po zbudování monumentální Vranovské přehrady  se zájem o ubytování a ostatní služby ve Vranovském regionu ještě zvýšil. 


V současnosti městečko prudce vstává z neblahého dědictví vlád let 1945 – 1989 i následků divoké privatizace po roce 1990. V novodobé historii přispívá ke zvýšenému zájmu návštěvníků o Vranov nad Dyjí rovněž zřízení Národního parku Podyjí, kde se nacházejí jedinečné živočišné a rostlinné druhy a protíná ho několik nádherných cyklistických a turistických tras.


Zastupitelské orgány dnes deklarují snahu vrátit obci její původní krásu a přitažlivost. Podnikatelské klima vede k postupné restauraci urbanisticky zajímavých staveb od slohu historických až po moderní kreace architektů neofunkcionalistické éry a značnou dynamiku vykazuje i tendence nabídnout rekreantům ty nejkvalitnější kulturní, sportovní, restaurační a ubytovací služby.

Fotogalerie