Nový Hrádek

Nový Hrádek je rozsáhlá zřícenina hradu ležící 2,5km od Lukova. Prvními historicky doloženými majiteli Nového Hrádku byli premonstáti z kláštera v Louce u Znojma, kteří ho v roce 1358 směnili s moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským. V 15 století byl hrad ve dvou etapách přestaven a na začátku 16 století dospěl do konečné rozlohy.  

V roce 1645 byl hrad dobyt a vydrancován švédskou armádou.  Hrad byl jako sídlo opuštěn a byl využíván ke skladovím účelům. Na počátku 19 století byla do něj vestavěna hájovna.  

Nejvíce byl hrad poničen za doby komunismu. Jako možnému útočišti emigrantů mu byly strženy střechy a hrad byl částečně rozbořen. Nový Hrádek leží v první, nejpřisněji chráněné zóně Národního Parku Podyjí. Pro veřejnost je dostupný pěšky nebo na kole.