Barokní zámek Riegersburg

Barokní zámek Riegersburg se nachází na místě původního vodního zámku z roku 1580. V 18. století byl zámek přestavěn ve skvostnou barokní stavbu podle plánů architekta F.A. Pilgrama.
Původní vodní zámek byl na popud říšského knížete Khevenhüllera přestavěn stavitelem Franzem Antonem Pilgramem (žákem barokního stavitele Lukase Hildebrandta) na jeden z nejvýznamnějších venkovských barokních zámků. Riegersburg byl také sídelním zámkem knížete Siegmunda Khevenhüllera, zemského hejtmana Dolního Rakouska (dříve Rakouska pod Enží) a později knížete Johanna Josepha Khevenhüller-Metsch, hofmistra císařovny Marie Terezie. Ve slavnostních síních lze obdivovat interiéry ve stylu baroka, rokoka a klasicismu. Zámek se stal v roce 1993 místem pořádání Dolnorakouské zemské výstavy.
Zvláštní pozornost si jistě zaslouží největší soukromý psí hřbitov v Rakousku, nacházející se v zámeckém parku. Kompletně se také dochovala panská kuchyně s ještě dnes provozuschopným nářadím. 

www.riegersburg-hardegg.com